Úvod do praktického programování - pilotní projekt

Navazuje na metodická doporučení v budované virtuální expozici TMB - Historie programování